Skip Navigation Links


SVØMMETRÆNINGSvømmetræning i KTriK foregår i Slotssøbadet - se træningstider og træningsplan.

Af sikkerhedsmæssige årsager, at det vigtigt, at du informerer træneren, hvis du lider af en kronisk sygdom eller af andet, som kan have indflydelse på din træning/træningsintensitet.

Regler
Inden svømmetræningen begynder, hjælper alle med at lægge banetove i vandet og træneren gennemgår dagens program. Det er vigtigt, at du er klar præcis til det starttidspunkt, som fremgår af klubbens træningsplan.
Hvis du er uheldig at komme for sent, finder du en bane hvor du passer ind niveaumæssigt og hvor der er plads, og falder ind i programmet, hvor de andre er nået til.
Har du behov for at gå før tid, så aftal det med træneren inden træningen påbegyndes.
Niveauopdelingen på banerne fungerer således at de hurtigste svømmere svømmer på banerne tættest på væggen og de langsomste længst væk fra væggen. Sørg for at fordele jer ligeligt på alle banerne.
 
Når man svømmer på bane, svømmer man ligesom man kører bil, i højre side. Når man kommer til enden af bassinet, svømmer man over i venstre side, vender og fortsætter i højre side tilbage.
Husk at ”afsæt” som er den mørke streg i midten af banekanten altid skal være fri! Hvis man skal læse program eller tage udstyr af/på forgår dette i siden af banen, så de andre på banen kan nå ind til kanten. Som udgangspunkt starter man med 5 sek. mellemrum, så at man ikke svømmer lige i hælene på hinanden.

Efter endt træning tager sidste mand/kvinde på banen et banetov op, med mindre andet er aftalt med træneren eller med de tilstødende baner.
 
Hvis man er usikker på hvordan svømmetræningen forløber eller har generelle spørgsmål til triathlon er man selvfølgelig velkommen til at spørge træneren.
 
Kort opsummering:
         - Svøm langs banetorvet
         - Giv plads til hinanden i enderne så I ikke blokerer for hinanden
         - Når der svømmes så svømmes der. Ingen snik snak i enderne
         - Såfremt du ikke ønsker at svømme fuldt program, så informer inden du hopper i vandet
         - Opdeling på banerne: De hurtigste tættest på væggen
         - Overhold de pauser og intensiteter der er anvist i programmet
         - Øv dig i at kende dine egne hastigheder. 


Intensitetsstyring under svømmetræningen
Der trænes efter betegnelser vist i nedenstående skema. Pulszoner er naturligvis individuelt og pulsen i sig selv kan du ikke bruge til så meget under træningen, da den er svær at måle. Det er dog vigtigt, at du mærker efter og selv kan graduere de forskellige zoner under træningen.Øv dig meget gerne i at måle dine svømmetider på de forskellige intensiteter. En atlet vil måske have følgende tider på 100 m. A1: 1:40, A2: 1:35, EN1: 1:25, EN2: 1:20, Max: 1:15… Ved træningen se efter hvad du svømmer og hold gerne styr på dine tider over sæsonen således du kan måle evt. udvikling i de forskellige zoner
 
Dtrif-anbefaling-til-OW-svømning